Proje Detayları

GEBZE OBA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

Sunum

1960'lı yıllara kadar kasabaların ve şehirlerin  ücra sokaklarında, çokta sağlıklı olmayan iş yerlerinde mesleki faaliyetlerini icra ederek günümüze kadar gelmiş olan esnafımıza, 1960'lı yıllardan sonra kalkınma planlarında yer verilmiş, kooperatifleşme suretiyle küçük sanayi siteleri oluşturulmaya başlanmış ve bugüne kadar da birçok Küçük Sanayi Siteleri kurularak zanaatkâr, sanatkâr veya esnaf adıyla anılan meslek erbabından işletmeler oluşturulmaya çalışılmıştır. Yurt genelinde bu işletmelerin bir çoğu orta ölçekli işletme seviyesine çıkarken bir çoğu da sanayi sektöründe yerini almıştır. Yurdumuzda iftiharla izlediğimiz sanayideki gelişmelere paralel olarak Gebze ve yakın çevresinde milyonlarca metrekare alanlarda onlarca organize sanayi bölgelerinin oluştuğunu da görmekteyiz. Bu oluşum ve yapılaşmalar da küçük işletmelerin yanı sıra esnaf ve sanatkâr istihdamlı işletmelerinde hızla artmasına pozitif olarak sebep olmuştur. Ancak bu işletmelerle ilgili planlı alanlar ne yazık ki oluşturulmamıştır. Gebze ve yakın çevresinde halen daha mahalle aralarında bu küçük işletmeler çokça görülmektedir. Organize alanlarda toplanmaları zarureti ortadadır ve bu anlamdaki ihtiyaç da herkesin malumudur. İşte bu ihtiyacı görenlerden birileri olarak Gebze de Oba Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ni kurmuş bulunmaktayız.