Kurumsal

Başkanın Mesajı

Merhaba! Geçmişten günümüze kadar zanaatkar, sanatkar veya esnaf adıyla anılarak, mesleki varlığını devam ettiren arkadaşım. 1960'lı yıllara kadar kasabaların ve şehirlerin ücra sokaklarında, çokta sağlıklı olmayan iş yerlerinde mesleki faaliyetlerini icra ederek günümüze kadar gelmiş olan esnafımıza, 1960'lı yıllardan sonra kalkınma planlarında yer verilmiş, kooperatifleşme suretiyle küçük sanayi siteleri oluşturulmaya başlanmış ve bugüne kadar da birçok sanayi sitesi kurulmuştur. Yukarıdaki gelişnmelere paralel olarak Gebze'de de esnaf ve sanatkar potansiyelinin bu anlamdaki ihtiyacı hepimizin malumudur. İşte bu ihtiyacı sizlerden birileri olarak tespit ettiğimizden dolayı ss.Altın Koza Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ni kurmuş bulunmaktayız. Bunu yaparken amacımız; * Muhtelif meslek gruplarında, dağınık bir vaziyette mesleklerini icra eden esnaf ve sanatkarımızı bir araya getirmek, * Sağlam ve sağlıklı iş yerlerine kavuşturmak, * Yasalar çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının destek ve yardımlarını alarak güçlenmek, * Millli bir mesele olan mesleki eğitimi de projemiz kapsamına alarak, orta ölçekli kobiler oluşturmak. Bütün bunların kaynağı siz meslek erbablarının alın teriyle elde ettiğiniz küçük tasarruflar ve devletimizin sağlayacağı destekler olacaktır.Kısmen izah edebildiğimiz, çok daha geniş ölçüde izahı mümkün olan hususlara dayanarak diyoruz ki;

Gelin birlikte olalım, diri ve dirlikte olamnın yolunda ilerleyerek, birlikte büyüyelim.